Tynnsporet elektrisk stål

Nikkindenji Kogyo leverer tynne elektriske stålstrimler (Thin-gauge silisiumstålstrimler) med en tykkelse på 40 til 100 μ-meter, og leverer og designer kjerner og elektrisk utstyr for å møte kundenes krav.

Nikkindenji Kogyo tilbyr tynne elektriske stålstrimler

Egenskaper av tynn-gauge elektrisk stål

Svært lave kjernetap

Sammenlignet med konvensjonelle tykke elektriske stål, har tynne elektriske stålstrimler svært lave kjernetap på grunn av svært liten virvelstrøm. Fordelene med tynne elektriske stålstrimler er tydelige ved høye frekvenser, og de hjelper til med energisparing og neddimensjonering av høyfrekvente reaktorer, transformatorer og motorer.

tynne elektriske stålstrimler lave kjernetap neddimensjonerte høyfrekvente reaktorer transformatorer og motorer

Høy metningsflukstetthet

Tynne elektriske stålbånd bidrar til nedbemanning av høyfrekvente reaktorer og transformatorer på grunn av høy metningsflukstetthet.

tynne elektriske stålbånd med høy metningstetthet

Høy permeabilitet

Tynne elektriske stålstrimler har høy permeabilitet, som tillater bruk i skjold.

Utmerket isolasjonsbelegg

Tynne elektriske stålbånd har uorganisk isolasjonsbelegg. Det uorganiske belegget tillater utmerket isolasjon, som muliggjør den beste spenningsavlastende glødingen.

tynne elektriske stållister Utmerket isolasjonsbelegg